Rechtsvergelijkend civiel procesrecht, master – SSR
Cursussen / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Rechtsvergelijkend civiel procesrecht, master

Rechtsvergelijkend civiel procesrecht, master

Bekijk samen met collega's uit andere Europese landen hoe Europese rechtsbeginselen doorwerken in het civiele recht van nationale rechtsordes

In deze master, bedoeld voor de meest ervaren rechters en raadsheren, gaat u samen met collega’s uit andere Europese landen na hoe Europese rechtsbeginselen in het civiele recht van de nationale rechtsordes zijn uitgewerkt en worden toegepast. De voertaal van deze master is Engels.

Doel

U verdiept uw kennis op het gebied van de uitwerking en toepassing van Europese rechtsbeginselen van civiel procesrecht in de nationale rechtsordes.

Doelgroep

De master is bedoeld voor rechters en raadsheren met minimaal 5 jaar ervaring in hun vak.

Inhoud

Het Europese recht heeft nationale rechtspraak nodig voor een effectieve handhaving. Op welke manieren werken Europese beginselen door in het civiele recht van nationale rechtsordes? Hoe worden de vereisten, neergelegd in onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Handvest van de grondrechten van de EU (HvEU), uitgelegd en vertaald in de nationale rechtsordes? Hoe belangrijk is een uniforme uitleg en hoe kan die worden verzekerd? Welke rol spelen algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten bij de toepassing van Europees recht?

Tijdens deze bijeenkomst zal Chantal Mak (hoogleraar fundamentele rechten en privaatrecht, Universiteit van Amsterdam) aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak, onder meer op het gebied van het consumentenrecht en de effectieve handhaving van materiële rechten, ingaan op de historie en achtergrond van de uitwerking van Europese beginselen van civiel recht in de verschillende landen. Vervolgens worden de deelnemende rechters uit verschillende (Oost en West) Europese landen aan de hand van casus uitgenodigd om hun ervaringen te delen met betrekking tot de interpretatie en toepassing van Europese beginselen van civiel recht.

Opzet

De master start met een inleiding door prof. dr. C. (Chantal) Mak. Vervolgens zullen de deelnemers uit de verschillende Oost en West Europese landen aan de hand van een casus worden uitgenodigd ervaringen met elkaar uitwisselen. Omdat de deelnemers uit verschillende landen komen, is deze master Engelstalig.

Bijzonderheden

De master is Engelstalig.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.