Belastingrecht voor de familiesector, verdieping – SSR

Belastingrecht voor de familiesector, verdieping

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,7
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: CRZSVBFA
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 19-03-2020

Met een ondernemer getrouwd geweest? Dat kan een complexe situatie opleveren. In familierechtelijke zaken, waarbij verdeling en vaststelling van de alimentatieverplichtingen aan de orde kan zijn, ziet u zich dan geconfronteerd met vragen op het terrein van het belastingrecht. Leer dergelijke zaken adequaat te behandelen en beoordelen.

Doel

 • De deelnemer kan aanduiden wat nodig is om voor een complexe zaak een alimentatie/verdeling/verrekening beschikking te schrijven.
 • De deelnemer kan bewust de informatie selecteren om een alimentatie/verdeling/verrekening beschikking te schrijven.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • inleiding (boxenstelsel, IB-ondernemer, personenvennootschap)
 • de inbreng in een besloten vennootschap
 • de ab-houder/dga
 • gebruikelijk loon van de ab-houder/dga
 • pensioen en lijfrente/stamrecht
 • de rekening courant verhouding van de dga met de vennootschap
 • de terbeschikkingstellingsregeling (uitsluitend in relatie tot de BV)

De cursus bestaat uit twee dagdelen contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

Deze cursus bestaat uit twee dagdelen.

Voorkennis

Van deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij deel hebben genomen aan de cursus Belastingrecht voor de familiesector, basis en minimaal twee jaar ervaring hebben in de familiekamer.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster personen- en familierecht financieel.

Dit cluster bestaat uit de volgende cursussen:

 • Alimentatierecht basis en verdieping
 • Alimentatierekenen basis en verdieping
 • Alimentatierekenen en kasstromen
 • Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping
 • Kinderalimentatie, master
 • Belastingrecht voor de familiesector, basis en verdieping
 • Alimentatie en eigen woning
 • Jaarrekening lezen in de familiepraktijk, verdieping

Docenten

 • drs. Sander Schilder

  Fiscaal econoom — Santax

 • mr. Karel Braun

  Rechter

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 300,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl