Belastingrecht voor de familiesector, verdieping – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Echtscheiding - belasting / Belastingrecht voor de familiesector, verdieping

Belastingrecht voor de familiesector, verdieping

Fiscale problematiek in de echtscheidingszaak van een ondernemer

In familierechtelijke zaken, waarbij verdeling en vaststelling van de alimentatieverplichtingen aan de orde kan zijn, kan de rechter zich geconfronteerd zien met vragen op het terrein van het belastingrecht. In deze cursus leer je dergelijke zaken adequaat te behandelen en beoordelen.

Doel

Tijdens deze cursus ligt de focus op de directeur-grootaandeelhouder (dga) in het familierecht en de fiscale problematiek in een echtscheidingszaak van een ondernemer. Cursisten zijn na afloop in staat om voor een complexe zaak (met onderneming) een alimentatie en/of een verdeling/verrekening beschikking te schrijven.

Doelgroep

Ervaren raadsheren, rechters en juridisch medewerkers werkzaam in de familierechtspraktijk.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • inleiding (boxenstelsel, IB-ondernemer, personenvennootschap)
 • de inbreng in een besloten vennootschap
 • de ab-houder/dga
 • gebruikelijk loon van de ab-houder/dga
 • pensioen en lijfrente/stamrecht
 • de rekening courant verhouding van de dga met de vennootschap
 • de terbeschikkingstellingsregeling (uitsluitend in relatie tot de BV)

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen (online) contactonderwijs op één dag. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • (regelmatig) te maken hebben met alimentatie zaken waarbij een dga betrokken is,
 • (regelmatig) te maken hebben met complexe verdeling/verrekeningszaken in onderneming/BV verband,
 • de 2-daagse cursus ‘Belastingrecht voor de familiesector, basis’ hebben gevolgd,
 • minstens twee jaar ervaring in de familiekamer bezitten.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt deel uit van het cluster Personen- en familierecht financieel.

Dit cluster bestaat uit de volgende cursussen:

 • Alimentatierecht en -rekenen, basis
 • Alimentatierekenen, verdieping – Deze cursus wordt herzien en wordt vanaf 2023 vervangen door de cursus ‘Alimentatierecht en -rekenen: samengestelde gezinnen’
 • Alimentatierecht, verdieping – Deze cursus wordt in 2023 herzien
 • Alimentatierekenen en de ondernemer, verdieping
 • Belastingrecht voor de familiesector, basis en verdieping
 • Alimentatierecht en eigen woning
 • Jaarrekening lezen voor juristen, basis
 • Jaarrekening lezen in de familiepraktijk, verdieping

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 300,00