Toepasselijkheid van EU Grondrechten – e-learning – SSR
Cursussen / Bestuursrecht / Internationaal en Europees recht / Civiel recht / Internationaal en Europees recht / Internationaal / Personen- en familierecht / Algemeen / Strafrecht / Internationaal en Europees recht / Toepasselijkheid van EU Grondrechten - e-learning

Toepasselijkheid van EU Grondrechten – e-learning

Digitale zelfstudiemodule over artikel 51 EU Handvest van de Grondrechten

Sneller en eenvoudiger bepalen of het Handvest van de Grondrechten van de EU van toepassing is in uw zaak? SSR biedt hiervoor een handig hulpmiddel.

Het EU Handvest van de Grondrechten werkt rechtstreeks door in het nationale recht en het vormt een aanvulling op bestaande nationale en internationale mensenrechteninstrumenten, zoals het EVRM. Bijzonder aan het Handvest is dat het niet zonder meer van toepassing is, maar alleen in zaken die vallen binnen de context van het Unierecht. Een relevante voorvraag is daarom of het Handvest in een specifieke situatie van toepassing is. Hierin verschilt het van het EVRM. In 2019 heeft de module een nieuw deel gekregen inzake het leerstuk van de horizontale directe werking (HDW).

Artikel 51 van het Handvest vormt de sleutel voor de beantwoording van deze voorvraag. Dit artikel kan in de praktijk weerbarstig zijn en de toets is niet altijd eenvoudig uit te voeren. Oorzaak hiervan is dat de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU casuïstisch is en er geen duidelijke test uit naar voren komt die werkbaar is voor concrete zaken.

Doel

Met deze digitale module kunt u praktische ervaring opdoen met de entreetoets van artikel 51 EU Handvest van de Grondrechten. Het beslismodel in het stappenplan stelt u in staat sneller en eenvoudiger te bepalen of EU-grondrechten van toepassing zijn op een zaak. Omdat de module op elk gewenst moment kosteloos te raadplegen is, kunt u in een voorliggende zaak systematisch toetsen of het Handvest van toepassing is. Het stappenplan kan ook worden gebruikt om na te gaan of de algemene beginselen van EU recht (zoals het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel) van toepassing zijn.

Doelgroep

Deze digitale module is bestemd voor iedereen die in een zaak moet vaststellen of het EU Handvest van de Grondrechten van toepassing is: rechters, raadsheren en hun juridisch medewerkers, evenals officieren van justitie, advocaten-generaal en hun juridisch medewerkers.

Inhoud

Kern van deze zelfstudiemodule is een praktisch stappenplan met handvatten om de entreetoets van artikel 51 Handvest uit te voeren. U kunt daarbij aan de slag met oefencasus of met een eigen zaak. Aan de hand van vragen met uitleg en voorbeelden wordt u door de rechtspraak van het Hof van Justitie geleid en worden u bouwstenen voor uw uitspraak aangereikt. Nieuw is dat het daarbij mogelijk is om vragen online voor te leggen aan de docent.
Daarnaast vindt u in de module een webcollege en korte schriftelijke uitleg over de EU Grondrechten en artikel 51 Handvest.

Na het doorlopen van de module wordt een Bewijs van Deelname verstrekt.

Bijzonderheden

Het bestuderen van de theorie en het maken van de casus neemt ca. 4 uur in beslag. U kunt de module raadplegen via desktop, laptop of iPad, op elk gewenst moment. Na afronding van alle casus kunt u een Bewijs van Deelname downloaden.

Deze zelfstudiemodule heeft raakvlakken met de SSR-basiscursus “Grondrechten van de Europese Unie” en “De horizontale directe werking (HDW) van EU Grondrechten”.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.