De Europese rechter – e-learning – SSR

De Europese rechter – e-learning

Ben jij je bewust van jouw rol als Europese rechter?

De invloed van het Europese en internationale recht op de Nederlandse rechtsorde is groot en je krijgt als rechter in toenemende mate te maken met internationale aspecten van het recht. Deze digitale module gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het Europees recht en hoe het Europees recht wordt toegepast. Daarnaast wordt ingegaan op de Rule of Law en organisaties en netwerken (binnen en buiten rechtspraak) die in het teken staan van het Europees recht.

De digitale module is toegankelijk voor rio’s en kan individueel en tijd- en plaatsonafhankelijk worden gevolgd. We adviseren je om deze module aan het einde van de voorfase of aan de start van de hoofdfase te volgen. De module is gericht op het ondersteunen van jouw ontwikkeling op de eindtermen behorend bij de taken ten aanzien van “Magistratelijkheid, professionalisering en beleid”, met name op het gebied van competenties als omgevingsbewustzijn, leervermogen/zelfreflectie en samenwerken. Er wordt tijdens deze module niet uitgebreid ingegaan op materieelrechtelijke onderwerpen.

Doel

Na afloop van deze module:

  • Ben je jezelf bewust van je (toekomstige) rol als Europese rechter
  • Ken je de ontstaansgeschiedenis van het Europees Hof van de rechten van de mens in Straatsburg (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg (HvJ)
  • Weet je globaal de reikwijdte en de toepassing van Europees en internationaal recht
  • Ken je de essentiële netwerken en bronnen op het gebied van Europees recht die tot jouw beschikking staan binnen rechtspraak
  • Weet je relevante informatie te vinden van internationale netwerken en kennisbanken

Doelgroep

Rechters in opleiding

Inhoud

Deze e-leanring module is oriënterend van aard en sluit aan op het aanbod van andere leeractiviteiten op het gebied van Europees recht. Aan bod komen de volgende hoofdstukken: De ontstaansgeschiedenis van Europees recht, (globale) toepassing EVRM en EU recht, de taakopvatting van de Europese rechter, het landschap Europees recht binnen rechtspraak (bronnen, netweken), de Gerechtscoördinator Europees recht (GCE), de prejudiciële procedure, Rule of Law en tenslotte het curriculum Europees recht bij SSR.

Volg direct online

Met je MIJN SSR-account kun je deze module direct kosteloos volgen. Heb je nog geen MIJN SSR-account, neem dan contact op met de SSR-contactpersoon van jouw organisatie. Heb je geen gegevens van de contactpersoon, dan kun je deze opvragen bij SSR Servicedesk. Voor toegang tot MIJN SSR moet je werkzaam zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.