Inrichting stelselmatige daders – SSR
Cursussen / Strafrecht / Straffen en maatregelen / Inrichting stelselmatige daders

Inrichting stelselmatige daders

De ISD: een duale maatregel

Is de ISD een ultimum remedium voor veelplegers, zoals wel besproken werd in de wetgevingsgeschiedenis, maar niet is vastgelegd in de regelgeving? Of is het inmiddels meer een optimum remedium, zoals de huidige bewindslieden van justitie stellen?

Laat je inspireren tijdens deze boeiende cursus, waarin je de gelegenheid wordt geboden kennis te maken met juridische, praktische en gedragsdeskundige aspecten, die samenhangen met de ISD.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze cursus heb je inzicht verkregen in juridische, praktische en gedragsdeskundige aspecten, die samenhangen met de inrichting stelselmatige daders, waardoor je in de praktijk beter inzicht heeft in de gevallen waarin deze maatregel kan worden geëist of opgelegd.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren (in opleiding), rechters (in opleiding), juridisch adviseurs en gerechtsjuristen.

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding), adjunct-officieren (in opleiding), beleidsmedewerkers en beoordelaars.

Inhoud

Ook al wordt vanuit de politiek soms de bestrijding van overlast als enig doel benadrukt, daarnaast is ook beëindiging van de recidive een doelstelling van de plaatsing in een Inrichting Stelselmatige Daders (ISD). Méér dan in een gewone detentie zijn de trajecten, waaraan uiteindelijk meer dan 75% deelneemt, gericht op terugkeer in de maatschappij. De recidive na ISD is belangrijk lager dan ervoor.

Vanwege ontwikkelingen als pilots voor jongvolwassenen in de ISD en de behoefte en noodzaak om hierover met elkaar in gesprek te gaan, organiseert SSR een cursus over dit onderwerp. Deze cursus is gericht op het vergroten van kennis en inzicht in het juridisch en praktisch kader met betrekking tot de ISD.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Jurisprudentie en ontwikkelingen ISD vanuit Openbaar Ministerie en Rechtspraak;
  • De dagelijkse praktijk en de (on)mogelijkheden van de ISD;
  • Voorlichtingsrapportage met advies tot ISD;
  • Gedragskundige trajecten en behandeling van ISD’ers;
  • De vreemdeling in de ISD.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 225,00
Voor leden OM (2024): € 200,00