Forensische expertise, basis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Forensische expertise, basis

Forensische expertise, basis

Maak kennis met de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek dat het NFI doet in strafzaken

Voor de juridische professional is het onmisbaar om kennis te hebben van forensische onderzoeken en hoe onderzoekrapportages moeten worden gelezen. Forensische bevindingen worden immers steeds vaker tot bewijs gebruikt en het belang van forensisch-technische rapportages neemt steeds verder toe. Daarbij groeit door de technologische ontwikkelingen het aantal sporen dat gevonden wordt op de plaats delict. Deze twee factoren maken dat het kiezen van onderzoek producten moeilijker wordt. Met deze cursus krijg je een inkijkje bij het NFI en maak je kennis met de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek dat het NFI verricht voor strafzaken.

Doel

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om:

  • aan de hand van voorbeelden uit de strafrechtpraktijk de gemaakte keuze voor bepaalde forensisch-technische onderzoeken te verantwoorden;
  • de betekenis van conclusies in het forensisch-technisch rapport te begrijpen en in het eigen werkproces te integreren.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, rechter-commissaris, gerechtsjurist
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier, beoordelaar, parketsecretaris en juridisch beleidsmedewerker.

Inhoud

Gedurende de contactbijeenkomst van deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

  • de plaats delict en het NFI
  • forensische onderzoeksgebieden
  • Bayes
  • likelihood Ratio
  • interpretatie forensische rapportage

Opzet
Deze cursus bestaat uit een halve dag e-learning en een bijeenkomst van één dag. In het e-learning deel van deze cursus worden, na een algemene introductie, diverse forensisch-technische onderzoeksvragen uitgewerkt aan de hand van drie casussen. Tijdens de bijeenkomst ga je samen met een NFI-deskundige nader in op de conclusies die je kunt verwachten in de forensische rapportages. In het middagdeel staat een introductie op forensische statistiek op het programma met de likelihood ratio methode voor de interpretatie van forensisch bewijs.

Voorkennis

Je hoeft niet over specifieke voorkennis te beschikken om mee te doen aan deze cursus. Het is wel belangrijk om enig inzicht te hebben over het verloop van opsporingsonderzoeken in de praktijk.

Voorbereiding
Om deze cursus zo goed mogelijk te volgen, ben je verplicht om de e-learning voorafgaand de contactbijeenkomst te volgen. Dit kun je thuis doen of op een andere plek en neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. Het NFI biedt ook nog voorlichtend beeldmateriaal aan wat je op MIJN SSR kunt terugvinden. Je bent niet verplicht deze video’s te bekijken.

Bijzonderheden

In verband met het verplichte karakter van de e-learning is aanmelding of ruiling van deelnemers binnen één week voorafgaand aan de bijeenkomst niet mogelijk.

Als je je basiskennis over forensische onderzoeken wilt uitbreiden, biedt SSR verschillende eendaagse bijeenkomsten:

Luister ook naar de podcast SSR Meestervertellers met forensisch antropoloog Reza Gerretsen van het NFI.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 0,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00