(Digitale) Kinderpornografie – SSR
Cursussen / Strafrecht / Cybercrime / Jeugd, gezin en zeden / (Digitale) Kinderpornografie

(Digitale) Kinderpornografie

Juridische, psychologische, technische en tactische aspecten belicht vanuit theorie en praktijk

Wat zijn de belangrijkste opsporingstechnische, digitale en juridische aspecten van kinderpornofeiten? U krijgt tijdens de cursus ‘(Digitale) Kinderpornografie’ niet alleen inzicht in complicerende factoren die gepaard gaan met het behandelen van kinderpornofeiten, zoals de opsporing via het Dark Web en de maatschappelijke impact, maar u wordt ook geïnformeerd over de juridische basiskennis met betrekking tot deze feiten. Tevens worden de psyche van de pleger van kinderpornodelicten en de digitale wereld, waarin hij zich begeeft, behandeld.

Laat u tijdens deze cursus bijpraten over deze verschillende aspecten van kinderporno, die samenhangen met het beoordelen van kinderpornozaken en wissel met vakgenoten van gedachten over de wijze waarop u dit soort zaken het beste kunt aanpakken.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit beschikt u over basiskennis en heeft u inzicht in een aantal bijzondere aspecten, die u kunt benutten bij het behandelen van kinderpornofeiten. Hierbij heeft u oog voor de wijze van opsporing van dit delict en voor de gevolgen van dit delict voor de verdachte, het slachtoffer en voor de maatschappij en probeert u zoveel mogelijk maatwerk te leveren, eventueel in samenwerking met ketenpartners, zodat de veiligheid van de maatschappij zo optimaal mogelijk wordt gewaarborgd.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor juridisch medewerkers, stafjuristen, raadsheren, rechters, advocaten-generaal, officieren van justitie, beoordelaars en beleidsmedewerkers. Alle juridisch professionals, werkzaam bij het OM en de Rechtspraak mogen deelnemen, op het moment dat ze met enige regelmaat kinderpornofeiten beoordelen of dit op redelijk korte termijn gaan doen. Ook voor beleidsmedewerkers, die zich met dit thema bezighouden, is deze cursus waardevol.

We adviseren u eerst de zedencursus (SRRSVZDN) te volgen, voordat u deze cursus volgt.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de leeractiviteit aan bod:

  • het juridisch kader van art 240b Sr
  • opsporingsonderzoek bij kinderpornofeiten
  • het dark web, TOR en het sociale netwerk van kinderporno
  • interventies in kinderpornozaken
  • maatschappelijke impact
  • de psychische achtergrond van de verdachte
  • verweren in kinderpornozaken
  • Straftoemeting

Opzet

Deze cursus bestaat uit voorbereiding van een dagdeel en een bijeenkomst van een dag.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over basiskennis op het gebied van het behandelen van zedenzaken. Dit omvat basiskennis over juridische aspecten, zoals de zedelijkheidswetgeving, de opsporing en het bewijs in zedenzaken, maar omvat ook basiskennis over de seksuele ontwikkeling, de taxatie van recidiverisico, psychologische elementen m.b.t. de verdachte van zedendelicten, omgang met kinderen als getuige in zedenzaken en de gevolgen van een zedendelict voor een slachtoffer. Deze basiskennis kan worden opgedaan door de zedencursus (SRRSVZDN) te volgen.

Bijzonderheden

Deze cursus maakt onderdeel uit van het cursusaanbod op het gebied van cyber-crime.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 130,00 voor leden OM: € 200,00