Portalen – SSR

Oio’s en adjunct-officieren in opleiding maken tijdens hun opleiding gebruik van een portaal; een digitale leeromgeving gericht op het ondersteunen van het leren tijdens alle fases van de opleiding. Andere direct bij de opleiding betrokkenen zoals praktijkbegeleiders, docenten en teamleiders kunnen ook toegang hebben tot dit portaal. Voor de oio’s bestaat het portaal uit twee delen: een leeromgeving en een portfolio. Voor de adjunct-officieren bestaat het portaal alleen uit een leeromgeving.

Leeromgeving

In het portaal staat praktische informatie (zoals data en tijden van cursussen) en zijn leeractiviteiten (opdrachten en studiematerialen zoals teksten en webcolleges) opgenomen. Leeractiviteiten kunnen gericht zijn op voor- en nawerk rondom bijeenkomsten. Huiswerk of andere stukken kunnen door de oio of adjunct-officieren in opleiding in het portaal worden geplaatst. Sommige leeractiviteiten zijn volledig gericht op zelfstudie en andere juist meer op samenwerkend leren tussen de deelnemers.

Portfolio

Oio’s werken met een portfolio. Dit is de persoonlijke omgeving voor iedere oio. Hier stellen zij het persoonlijke dossier samen waarmee de ontwikkeling en bekwaamheid getoond wordt. Mede op basis van deze informatie vindt de beoordeling plaats.

Formulieren en formats

In de portalen zijn verschillende formulieren en formats beschikbaar voor het persoonlijk opleidingsplan (POP, de beoordelingen, ontvangen feedback en voor voortgangs-, leerdoel- en eindgesprekken). Daarnaast zijn andere relevante opleidingsdocumenten via de portalen te downloaden.