Leerfilosofie initiële opleidingen OM – SSR

“Men is eigenaar van zijn eigen leerproces. Men heeft een actieve opstelling ten aanzien van de vormgeving en uitvoering van de opleiding. De organisatie biedt daartoe ruimte en een stimulerende leer-werkomgeving, waarin de opleiding het uit te oefenen vak weerspiegelt. De nieuwe collega wordt niet gezien als een onbeschreven blad, maar wordt gewaardeerd om zijn kennis en ervaring. De werkelijkheid is de beste leerschool.”

De (adjunct-) officier van justitie in opleiding is zelf regisseur van het leerproces. Dit vraagt om inzicht in eigen ambities en sterke en zwakke kanten. De oio’s en adjunct-officieren in opleiding vertalen deze ambities naar leerdoelen. In een persoonlijk opleidingsplan (POP) geven ze aan hoe ze deze leerdoelen willen bereiken*.

De werkomgeving is de belangrijkste leeromgeving. Men leert het beste door het zelf in de praktijk te doen. Er wordt een stimulerende, veilige omgeving geboden waarin de praktijkbegeleider/opleider en andere ervaren collegae ondersteuning bieden en helpen om leersituaties te herkennen. Zij stimuleren tot voortdurende reflectie en bieden ruimte om te experimenteren met nieuw gedrag. Doordat de (te behalen) resultaten en het verwachte gedrag (bijvoorbeeld besluitvaardigheid) tijdens de opleiding worden gevraagd en gestimuleerd, weerspiegelt de opleiding het vak.

De opleider is niet de beoordelaar(*). De opleider heeft de rol van begeleider, coach en vraagbaak. Dit geeft de nieuwe collega ruimte om alle vragen of dilemma’s aan de orde te stellen. De oio of adjunct-officier in opleiding wordt gezien als iemand die zijn eigen unieke talenten meebrengt en al veel weet en kan. Hij/zij moet zich uitgenodigd voelen om aan de orde te stellen wat het werk voor hem of haar moeilijk maakt en op welke punten behoefte is aan kennis, uitwisseling of waar eventuele andere behoeften liggen. Ervaren collega’s geven het goede voorbeeld door aan de orde te stellen wat de dillema’s zijn waarmee zij worstelen, wat zij moeilijk vonden toen ze begonnen en hoe ze dat vervolgens hebben opgelost. Op die manier leidt de opleiding tot vruchtbare uitwisseling over en weer.

(*) De beoordeling vindt plaats door de beoordelingsautoriteit van het parket. Dit is meestal de teamleider. De beoordeling is gebaseerd op de inhoud van een (digitaal) portfolio , waarin de oio een representatief beeld geeft van wat er is gedaan, hoe dat is gedaan en hoe hij/zij het werk ervaren heeft.