Hoe werken wij? – SSR

Ons leer- en opleidingsaanbod is gebaseerd op drie pijlers (het SSR kompas):

  1. Meesterschap – (juridische) vakinhoudelijke kennis
    Wij zorgen dat medewerkers van de rechterlijke organisatie de (juridische) vakinhoudelijke kennis ‘meester’ blijven. Daarvoor maken wij gebruik van technologische vernieuwingen en van onze onderwijskundige expertise. Goed opgeleide ‘meesters’ versterken een rechtvaardige samenleving.
  2. Vakmanschap – vaardigheden en ervaring
    Vaardigheden en ervaring versterken het vakmanschap. Wij maken daarom gebruik van docenten uit de rechterlijke organisatie – uniek vanwege hun dubbelrol: collega en trainer – en andere praktijkprofessionals. Hun vakmanschap geeft richting en is van betekenis.
  3. Partnerschap – verbinding met werkplek, keten en maatschappij
    Als educatieve partner van de rechterlijke organisatie luisteren we naar de opleidingsvraag van onze doelgroep. We signaleren juridische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het dagelijks werk. Deze vertalen wij in een passend leer- en opleidingsaanbod, verbonden met werkplek, keten en maatschappij. Om zichtbaar te zijn als partner is focus op de relatie met gerechten en parketten essentieel; SSR is waar collega’s uit de keten samenkomen.

SSR kompas

Bekijk het SSR Kompas (PDF)