Toegankelijkheidsverklaring – SSR

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 augustus 2019

SSR streeft er naar te voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG2.1 op niveau AA van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring geldt voor de website: www.ssr.nl

Verbeterpunten:

  • Niet alle afbeeldingen op de website hebben een tekstueel alternatief dat (het doel van) de afbeelding omschrijft (succescriterium 1.1.1).
  • Niet alle vooraf opgenomen geluidsfragmenten of video’s – zoals podcasts en webcolleges – bevatten een tekstalternatief, ondertiteling en audiobeschrijving en/of transcript (succescriterium 1.2.1, 1.2.3 en 1.2.5).
  • Niet alle vooraf opgenomen video’s bevatten ondertiteling waarin alle relevante (omgevings)geluiden zijn beschreven (succescriterium 1.2.2).
  • Bij de opmaak van sommige teksten is geen gebruik gemaakt van het CMS-systeem, waardoor de betekenis niet behouden blijft als de pagina op alternatieve wijze wordt gepresenteerd (succescriterium 1.3.1).
  • De tekstvolgorde is niet bij alle teksten in de broncode opgenomen en/of er is gebruik gemaakt van spaties en/of tabs in de opmaak van de tekst, waardoor de inhoud niet op logische volgorde kan worden gelezen (succescriterium 1.3.2).

Aanpak om de verder toegankelijkheid van ssr.nl te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Overig: medewerkers worden getraind in het plaatsen van content volgens de richtlijnen digitale toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Hebt u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten.