Toegankelijkheidsverklaring – SSR

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 april 2020. Het rapportage van het onderzoek is te vinden hier.

SSR streeft er naar te voldoen aan de toegankelijkheidseisen WCAG2.1 op niveau AA van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring geldt voor de website: www.ssr.nl

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.1.1 Niet-tekstuele content: (niveau A)

Beknopte beschrijving

De player van de podcasts bevat een afbeelding van het SSR-logo zonder tekstalternatief. Deze player geeft geen mogelijkheid om deze alt tekst toe te voegen. SSR is op zoek naar een alternatieve player die in de oude versies van Internet Explorer werkt.

Oorzaak

De meeste gebruikers van SSR werken in een besloten omgeving waar Internet Explorer 11 de enige browser is. Deze player is afkomstig van een externe hostingsite en is de enige mogelijkheid om podcasts af te spelen in deze browser.

Gevolg

Er kan geen alt tekst worden toegevoegd aan de afbeelding in deze player. De voorleessoftware leest dus de (door de externe hostingsite gegenereerde) bestandsnaam van de afbeelding voor.

Alternatief

Op dit moment geen alternatief.

Maatregel

In 2020 wordt Google Chrome toegelaten tot deze besloten omgeving. We zullen dan de oude player vervangen door een modernere player waar we alt tekst kunnen invullen.

Planning

01-09-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.1.1 Niet-tekstuele content: (niveau A)

Beknopte beschrijving

Als een video begint af te spelen, wordt een video element toegevoegd aan de HTML. Deze video element mist een titel. Minimaal dient hier een identificerende beschrijving geboden te worden. Een korte titel of samenvatting volstaat.Oorzaak
Mediasite genereert dit video element. De code is voor ons niet bewerkbaar.

Gevolg

Het video element mist een titel. De voorleessoftware weet niet waar deze video over gaat.

Alternatief

Het iframe waar deze video in staat heeft wel een titel.

Maatregel

SSR is in gesprek met Mediasite over verbeteringen.

Planning

01-09-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): (Niveau A)

Beknopte beschrijving

SSR heeft video’s zonder ondertiteling. Deze video’s kunnen zijn: webcolleges, webinars, interviews. Er dient een ondertiteling te komen die door een medewerker met juridische kennis zal worden gecontroleerd. In deze ondertiteling dienen de sprekers te worden geïdentificeerd en de belangrijke geluidseffecten moeten worden aangegeven.

Oorzaak

SSR heeft nog geen budget vrijgemaakt voor het inhuren van extra krachten om deze ondertiteling mogelijk te maken.

Gevolg

Dove gebruikers van onze video’s en de gebruikers die door een andere oorzaak het geluid van onze video’s niet kunnen afspelen, hebben geen toegang tot deze content.

Alternatief

Op dit moment is er geen alternatief.

Maatregel

De ondertiteling moet worden toegevoegd.

Planning

01-09-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): (Niveau AA)

Beknopte beschrijving

De video’s van SSR hebben geen audiodescriptie.

Oorzaak

SSR heeft nog geen budget vrijgemaakt voor het inhuren van extra krachten om deze audiodescriptie mogelijk te maken.

Gevolg

Dove gebruikers van onze video’s en de gebruikers die door een andere oorzaak het geluid van onze video’s niet kunnen afspelen, hebben geen toegang tot deze content.

Alternatief

Op dit moment is er geen alternatief.

Maatregel

De audiodescriptie moet worden toegevoegd.

Planning

01-09-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)

Beknopte beschrijving

SSR maakt sporadisch de volgende fouten in de opmaak van teksten:
 er worden koppen opgemaakt met strong en em er worden (inleidende) paragrafen opgemaakt met strong en em de lijsten die uit Word worden gekopieerd hebben geen correcte HTML
Er worden soms datatabellen gemaakt zonder correcte HTML voor de tabelkoppen. De PDF’s missen vaak de correcte structuur en/of codes.

Oorzaak

Het ontbreken van kennis binnen de organisatie over toegankelijk maken van documenten.

Gevolg

Een deel van onze documenten zijn niet toegankelijk of minder toegankelijk voor de gebruikers van hulptechnologieën.

Alternatief

Geen. Alle documenten die na 2018 op onze website zijn gepubliceerd moeten toegankelijk worden gemaakt.

Maatregel

Binnen de organisatie zijn een aantal trainingen in ontwikkeling om de medewerkers te onderwijzen in het toegankelijk maken van MS Word en PDF. Voor de webredactie worden trainingen gemaakt hoe toegankelijke content moet worden geschreven en wat men doet met de afbeeldingen en grafieken. Voor de makers van communicatie-uitingen zijn tevens trainingen in ontwikkeling.

Planning

De workshops en klassikale trainingen zijn nog onbekend ivm Coronavirus. Er wordt vanaf april instructie gegeven online.

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)

Beknopte beschrijving

In de formulieren is de relatie tussen de groepslabels en de onderliggende velden niet correct aangegeven. Zie bijv. klachtenformulier.

Oorzaak

De voorleefsoftware weet niet dat er relatie bestaat tussen groepen labels en onderliggende invoervelden.

Gevolg

Dit maakt het invullen van het formulier lastig voor de gebruikers van de voorleessoftware.

Alternatief

De code herschrijven.

Maatregel

SSR gebruikt GravityForms voor de webformulieren. De code van deze plugin moet worden her-programmeerd.

Planning

01-09-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 1.3.5 Identificeer het doel van de input: (Niveau AA)

Beknopte beschrijving

Er ontbreekt ‘autocomplete’ attribuut op de invoervelden van de formulieren.

Oorzaak

De gegevens van de gebruiker worden niet door zijn browser automatisch ingevuld.

Gevolg

De gebruiker moet al zijn informatie handmatig intypen.

Alternatief

Het toevoegen van autocomplete attribuut aan sommige invoervelden.

Maatregel

SSR gebruikt GravityForms voor de webformulieren. De code van deze plugin moet worden her-programmeerd.

Planning

01-09-2020

Aan welk succescriterium is (nog) niet voldaan: 2.1.4 Sneltoetsen Tekentoets

Beknopte beschrijving

De MediaPlayer die de video’s afspeelt, maakt gebruik van de sneltoetsen die worden geïmplementeerd door alleen letters.

Oorzaak

De MediaPlayer is zo geprogrammeerd.

Gevolg

De gebruikers van hulptechnologieën kunnen last hebben van het geluid van buitenaf dat ongewenste acties in gang zet.

Alternatief

Op dit moment geen.

Maatregel

In gesprek met MediaPlayer om deze toetsen te disabelen.

Planning

01-09-2020

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Hebt u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten.