Module 10: Civiel (proces)recht voor adm. medewerkers – SSR
Cursussen / Administratie / Civiel recht / Procesrecht / Module 10: Civiel (proces)recht voor adm. medewerkers

Module 10: Civiel (proces)recht voor adm. medewerkers

Vergroot als administratief medewerker uw inzicht in het civiele (proces)recht

Bent u administratief medewerker en wilt u uw inzicht in het civiele (proces)recht vergroten? Dan is dit de cursus voor u.

Doel

Nadat u deze cursus heeft gevolgd, heeft u goed inzicht in de procedures in het civiele recht, vooral in de dagvaardingsprocedure. U kunt een omschrijving geven van de belangrijkste begrippen uit het civiele (proces)recht en deze een plaats geven binnen het recht.

Doelgroep

Administratief medewerkers die werken of gaan werken op de afdeling civiel recht van een gerecht.

Inhoud

In deze cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • de algemene dagvaardings- en verzoekschriftprocedure
  • de mogelijke procedurekosten
  • de belangrijkste begrippen van het materiële civiele recht

Indien u meer wilt weten over het erfrecht, verwijzen wij u naar de cursus ‘Erfrecht, voor administratief juridisch medewerkers’.

Opzet

De cursus is een combinatie van zelfstudie, drie cursusdagen en een digitale toets (op een vaste datum). De zelfstudie bestaat uit het bestuderen van cursusmateriaal en het maken van een opdracht, voorafgaand aan iedere cursusdag. Om in aanmerking te komen voor een Bewijs van Deelname wordt van u verwacht dat u alle cursusdagen bijwoont en dient u de eindtoets met een voldoende te hebben gemaakt. Er is één herkansingsmogelijkheid voor deze toets.

Voorkennis

U dient minimaal een half jaar ervaring te hebben als administratief medewerker binnen de rechtspraak. De volgende (e-learning)modules 1, 2 en 4 gelden als verplichte voorkennis: module 1 (het recht en de rechterlijke organisatie), module 2 (de gerechten) en module 4 (werken met wetteksten).

Bijzonderheden

In deze cursus worden het erfrecht, faillissementsrecht, schuldsanering en surséance van betaling summier behandeld. Deze onderdelen worden in de cursussen ‘module 16: insolventies’ en ‘Erfrecht, voor administratief juridisch medewerkers’ uitgebreid besproken.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00