Strafrechtelijk bewijs II – SSR
Cursussen / Strafrecht / Strafrechtelijk bewijs / Strafrechtelijk bewijs II

Strafrechtelijk bewijs II

Juridische aspecten aangaande het strafrechtelijk bewijsstelsel uitgediept en verklaard

Het strafrechtelijk bewijs vormt de kern van het strafrecht. Alle reden dus om je op de hoogte te stellen van de juridisch-wetenschappelijke inzichten op het gebied van het strafrechtelijk bewijs. Verdiep jouw inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van het strafrechtelijk bewijsrecht en vergroot jouw kennis over ingewikkelde bewijsrechtelijke kwesties.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit ben je in staat de in een complexe strafzaak aanwezige bewijsmiddelen zorgvuldig te waarderen, waardoor je op gedegen wijze een beslissing kunt nemen over de bewijsvraag van art. 350 Sv.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer (in opleiding), rechter (in opleiding), juridisch adviseur en gerechtsjurist.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie (in opleiding), adjunct-officier van justitie (in opleiding), beoordelaar en beleidsmedewerker.

Deze leeractiviteit is in het bijzonder bedoeld voor juristen werkzaam bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, die minimaal 6 maanden – 1 jaar ervaring hebben in het strafrecht en/of de leeractiviteit ‘Strafrechtelijk bewijs – SRRSSTBW’ hebben gevolgd.

Inhoud

Tijdens de leeractiviteit komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitgangspunten strafrechtelijk bewijs;
  • Bewijstheorie;
  • Onrechtmatig verkregen bewijs en consequenties; art. 359a Sv;
  • De bewijstechnische kant van het ondervragingsrecht;
  • Bewijsminima;
  • Schakelbewijs;
  • Bijzonderheden bewijs in relatie tot materieelrechtelijke leerstukken;
  • Bijzonderheden m.b.t. bewijs.

Opzet

Deze leeractiviteit bestaat uit een deel voorbereiding via MIJN SSR en twee contactdagen. Tijdens de contactdagen wordt kennis overgedragen door middel van een presentatie, het bespreken van casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en discussie.

Voorkennis

Deze leeractiviteit vormt het vervolg op de leeractiviteit ‘Strafrechtelijk bewijs- SRRSSTBW’.

Bijzonderheden

Deze cursus belicht de juridisch-wetenschappelijke invalshoek van het onderwerp strafrechtelijk bewijs. Daarnaast gaat deze cursus in op trends en ontwikkelingen van het bewijsrecht.

Er wordt in deze cursus geen aandacht besteed aan deskundigenbewijs en getuigenbewijs. Deze onderwerpen komen aan bod in andere cursussen. Zo kun je de cursus ‘Interpretatie forensisch bewijs en de bewijswaardering – srrmmdsk’ volgen als je geïnteresseerd bent in de interpretatie en waardering van deskundigenbewijs. Je kunt de leerlijn getuigen volgen, als je geïnteresseerd bent in leeractiviteiten waarin op het getuigenbewijs wordt ingegaan.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 340,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00