Strafrechtelijk bewijs – SSR
Cursussen / Strafrecht / Strafrechtelijk bewijs / Strafrechtelijk bewijs

Strafrechtelijk bewijs

De basisbeginselen van het Nederlands strafrechtelijk bewijsstelsel gedegen en grondig belicht

Boeken zijn vol geschreven over het strafrechtelijk bewijsrecht en de wijze waarop daarmee in de praktijk wordt omgesprongen. Leer de basis van het bewijsrecht kennen. Wat kan dienen als bewijs? Wanneer is er voldoende bewijs? Hoe selecteer en waardeer je de aanwezige bewijsmiddelen in een concrete zaak op juridisch correcte en passende wijze? Wat is de rol van de verdediging, de officier van justitie en de rechter bij de bewijsvergaring? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze leeractiviteit.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit ben je in staat de in een eenvoudige strafzaak aanwezige bewijsmiddelen zorgvuldig te waarderen en een beslissing te nemen over de bewijsvraag van art. 350 Sv.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer (in opleiding), rechter (in opleiding), stafjurist en juridisch medewerker.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie (in opleiding), adjunct-officier van justitie (in opleiding), beoordelaar en beleidsmedewerker.

Deze leeractiviteit is in het bijzonder bedoeld voor startende juristen bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak en voor sectoroverstappers, die sinds kort (weer) strafzaken behandelen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • uitgangspunten van het Nederlands strafrechtelijk bewijsstelsel
  • bewijsmiddelen, art. 338 – 344 Sv
  • bewijsminimumregels
  • selectie en waardering van bewijs en het nemen van een beslissing over de bewijsvraag van art. 350 Sv in eenvoudige strafzaken
  • juridisch technische aspecten in het kader van de bewijsbeslissing

Opzet

De leeractiviteit bestaat momenteel uit een dag zelfstudie en een dag contactonderwijs. Tijdens de contactdag zal kennis worden overgedragen door middel van een presentatie, het bespreken van casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Zelfstudie vormt een verplicht onderdeel als voorbereiding op de contactdag. Ter voorbereiding dien je de digitale zelfstudiemodule ‘E-learning Strafrechtelijk bewijs’ te doorlopen. De module zal beschikbaar worden gesteld op de cursuspagina in de mijn.ssr.nl omgeving. De module vereist een tijdsinvestering van ongeveer 5,5 uur. Je kunt zelf bepalen in welke volgorde je de module doorloopt.

Bijzonderheden

Wij adviseren de deelnemers aansluitend op deze leeractiviteit de leeractiviteit ‘Strafrechtelijk bewijs II – SRRMVSBW’ te volgen, zodat zij hun kennis en vaardigheden aangaande het strafrechtelijk bewijsrecht kunnen uitbreiden.

Indien je een ervaren strafjurist bent, dan staat het je vrij om deze basiscursus over te slaan en de cursus ‘Strafrechtelijk bewijs II’ te volgen . Voor het kunnen deelnemen aan de cursus ‘Strafrechtelijk bewijs II’ hoef je dus niet eerst de onderhavige variant te volgen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 135,00
Voor leden OM (2024): € 200,00
Voor leden OM (2025): € 200,00