Strafrechtelijk bewijs – SSR

Strafrechtelijk bewijs

De basisbeginselen van het Nederlands strafrechtelijk bewijsstelsel gedegen en grondig belicht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSSTBW
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 05-09-2019

Boeken zijn vol geschreven over het strafrechtelijk bewijsrecht en de wijze waarop daarmee in de praktijk wordt omgesprongen. Leer de basis van het bewijsrecht kennen. Wat kan dienen als bewijs? Wanneer is er voldoende bewijs? Hoe selecteer en waardeer je de aanwezige bewijsmiddelen in een concrete zaak op juridisch correcte en passende wijze? Wat is de rol van de verdediging, de officier van justitie en de rechter bij de bewijsvergaring? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens deze leeractiviteit.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit bent u in staat de in een eenvoudige strafzaak aanwezige bewijsmiddelen zorgvuldig te waarderen en een beslissing te nemen over de bewijsvraag van art. 350 Sv.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer (in opleiding), rechter (in opleiding), stafjurist en juridisch medewerker.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie (in opleiding), assistent-officier van justitie (in opleiding), beoordelaar en beleidsmedewerker.

Deze leeractiviteit is in het bijzonder bedoeld voor startende juristen bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak en voor sectoroverstappers, die sinds kort (weer) strafzaken behandelen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • uitgangspunten van het Nederlands strafrechtelijk bewijsstelsel
 • bewijsmiddelen, art. 338 – 344 Sv
 • bewijsminimumregels
 • selectie en waardering van bewijs en het nemen van een beslissing over de bewijsvraag van art. 350 Sv in eenvoudige strafzaken
 • juridisch technische aspecten in het kader van de bewijsbeslissing

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een dag contactonderwijs, waarin kennis zal worden overgedragen door middel van een presentatie, het bespreken van casuïstiek en praktijkvoorbeelden. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Bijzonderheden

Wij adviseren de deelnemers aansluitend op deze leeractiviteit de leeractiviteit ‘Strafrechtelijk bewijs II – SRRMVSBW’ te volgen, zodat zij hun kennis en vaardigheden aangaande het strafrechtelijk bewijsrecht kunnen uitbreiden.

Docenten

 • mr. Chris Scheele

  Rechter

 • mw. mr. Janneke van Dort

  Rechter

 • mw. mr. Marike Zwartjes

  Advocaat-Generaal — Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden Arnhem

 • mr. Rolf Hagemeier

  Officier van justitie

 • mw. mr. Erna Vrijhoeven

  Officier van justitie

 • mr. dr. Juan de Lange

  Rechter

 • mw. mr. Caroline Krol

  Advocaat Generaal

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 135,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl