Rio-portaal – SSR

Het Rio-portaal is de digitale omgeving voor rechters en raadsheren in opleiding. Rio’s en direct betrokkenen bij de opleiding hebben toegang tot het Rio-portaal. Het bestaat uit twee delen: een leeromgeving en een portfolio.

Leeromgeving

De leeromgeving bevat onder andere praktische informatie over leeractiviteiten (bijvoorbeeld data en tijden), opdrachten en studiematerialen zoals teksten en webcolleges. Leeractiviteiten kunnen gericht zijn op voor- en nawerk rondom bijeenkomsten. Sommige daarvan zijn volledig gericht op zelfstudie en andere juist meer op samenwerkend leren tussen Rio’s onderling.

Portfolio

Het portfolio is een persoonlijke digitale etalage binnen het Rio-portaal. De Rio toont hierin stukken waarmee hij laat zien over welke vaardigheden en competenties hij beschikt. De praktijkopleiders, de kernopleider en de beoordelingscommissie hebben inzicht in het portfolio en kunnen zo de ontwikkeling van de Rio volgen. De Rio is zelf verantwoordelijk voor het vullen van het portfolio.