MIJN SSR – SSR

Net als voor andere medewerkers van de Rechtspraak is MIJN SSR de digitale omgeving voor rechters en raadsheren in opleiding. Rio’s en direct betrokkenen bij de opleiding hebben toegang tot deze omgeving. De omgeving bestaat uit twee delen: een leeromgeving en een portfolio.

Leeromgeving

De leeromgeving bevat onder andere een overzicht van alle leeractiviteiten waarvoor een rio is ingeschreven en de specifieke informatie behorend bij deze leeractiviteiten (data en locatie, studiematerialen, opdrachten, etc.). Sommige leeractiviteiten zijn volledig gericht op zelfstudie en andere juist meer op samenwerkend leren tussen Rio’s onderling.
Daarnaast bevat de leeromgeving de pagina Rio-informatie. Via deze pagina wordt specifieke informatie met betrekking tot de Rio-opleiding aangeboden, zoals informatie over de verschillende fases van de opleiding, informatie over stages en formulieren en formats behorend bij de Rio-opleiding.

Portfolio

Het portfolio is een persoonlijke digitale etalage binnen MIJN SSR. De Rio toont hierin stukken waarmee hij laat zien over welke vaardigheden en competenties hij beschikt. De praktijkopleiders, de kernopleider en de beoordelingscommissie hebben inzicht in het portfolio en kunnen zo de ontwikkeling van de Rio volgen. De Rio is zelf verantwoordelijk voor het vullen van het portfolio.