Leeractiviteiten – SSR

In dit overzicht staat aangegeven welke leeractiviteiten SSR aanbiedt ter ondersteuning van Rio’s tijdens het werken en leren in de hoofdfase van hun opleiding. Daarbij is per leerwerkomgeving aangegeven welke leeractiviteiten essentieel (verplicht) zijn en welke worden aanbevolen om te volgen.

De lerende professional

 

Essentiële leeractiviteiten

Civiel handel

 

Essentiële leeractiviteiten

Aanbevolen leeractiviteiten

Bestuur

 

Essentiële leeractiviteiten

Aanbevolen leeractiviteiten


Bestuursrecht algemeen

Belastingrecht

Omgevingsrecht

Als zelfstudie wordt aangeboden (oud omgevingsrecht):

Sociaal recht

Vreemdelingenrecht

Straf

 

Essentiële leeractiviteiten

Aanbevolen leeractiviteiten

Aan de lange OM-stage is een aantal afwijkende essentiële leeractiviteiten verbonden. Rio’s die een lange OM-stage volgen wordt geadviseerd hiervoor MIJN SSR te raadplegen.

Jeugd(straf)recht

Het Jeugd(straf)recht is niet bij elke rechtbank hetzelfde georganiseerd. Het is mogelijk dat naast jeugdstrafzaken ook jeugdbeschermingsmaatregelen (denk aan OTS/MUHP) worden behandeld. In dat geval kunnen aanbevolen cursussen -zoals deze staan vermeld onder het kopje Familierecht- worden gevolgd. Rio’s wordt geadviseerd vroegtijdig met de praktijkopleiders en de kernopleider te overleggen over de te behandelen zaken, zodat de leeractiviteiten daarop kunnen worden afgestemd.

Essentiële leeractiviteiten

Jeugdrecht, basis | CRRMJERB
348/350 WvSv en het moderne strafvonnis | SZZSSVO1
De bewijsmotivering (strafrecht) | SZZSSVO3
De strafmotivering | SZZSSVO4
Zittingsvaardigheden in de strafsector | SRRRTZVH

Aanbevolen leeractiviteiten

Passende sancties in het jeugdstrafrecht | SRRSSJPG
Civiele vordering in het strafproces | SRRSCVSP
Communicatie in de jeugdstrafzitting | SRRSCOJZ
Jeugdstrafprocesrecht | SRRSJSPZ 2 dagdelen Verdieping SSR

Familierecht  (civiel)

Het familie- en jeugdrecht is niet bij elke rechtbank hetzelfde georganiseerd. Als familie en jeugdrecht als één sector zijn georganiseerd is het mogelijk dat naast de familiezaken ook zaken worden behandeld over jeugdbeschermingsmaatregelen (OTS/UHP). Voor die situatie zijn de aanbevolen leeractiviteiten jeugdrecht opgenomen.  Rio’s wordt geadviseerd tijdig met de praktijkopleiders te overleggen over de te behandelen zaken, zodat de leeractiviteiten daarop kunnen worden afgestemd.

Essentiële leeractiviteiten

De familiekamer, introductie | CRZSINFA
Familieprocesrecht: verzoekschrift | CRZSBFPR
Beschikkingen maken in het familierecht, basis | CRZSBMBF (na afronding van de cursus ‘Civiel vonnis voor rio’s inclusief praktijkbijeenkomsten’ is deze cursus niet meer verplicht)
Zitting houden familierecht: Praktijk en ervaring | CRZMZHFR

Aanbevolen leeractiviteiten

Alimentatierecht en –rekenen, basis | CRZSARRB
Relatievermogensrecht, basis (huwelijksvermogensrecht) | FRZSRHVB
Gezag en omgang | CRZMGZOM
Afstamming, basis | CRZSADAF
EVRM en het familierecht, toegepast | CRZSEVRM
IPR personen – en familierecht | CRZGIPRF

In het geval ook jeugdbeschermingszaken worden gedaan:
Jeugdrecht voor de familierechter CRSZJRFA 2 dagdelen Basis SSR
Jeugdrecht, voorwaarden ontwikkeling van kinderen CRRMVPOK 2 dagdelen Verdieping SSR