Leeractiviteiten – SSR

In dit overzicht staat aangegeven welke leeractiviteiten SSR aanbiedt ter ondersteuning van Rio’s tijdens het werken en leren in de hoofdfase van hun opleiding. Daarbij is per leerwerkomgeving aangegeven welke leeractiviteiten essentieel (verplicht) zijn en welke worden aanbevolen om te volgen.

De lerende professional

 

Essentiële leeractiviteiten jaar 1 van de opleiding

 • Vier intervisiebijeenkomsten
 • Vier leerwerkteambijeenkomsten met verschillende thema’s waaronder ‘Organisatie en financiering van de rechtspraak’.
 • Training ‘Persoonlijk leiderschap en effectiviteit’ (optioneel)
 • Leeractiviteit ‘De effectieve rechter’
 • Leeractiviteit ‘Blik van buiten naar binnen’
 • Mediatraining ‘Recht in beeld’
 • Zittingsrechter 2 terugkomdag
 • Training ‘Zittingsrechter 3, zitting houden verdieping’
 • De internationale stage
 • Onderzoeksopdracht
 • Rechters en rechters
 • Simulatie van de raadkamer

Beroepsethiek

De training Beroepsethiek | RIHLMETH is ook een essentiële leeractiviteit. Deze leeractiviteit volgt de rio in het laatste jaar van zijn opleiding. Omdat de lengte van de opleiding per rio verschilt, volgt de rio de training dus niet – zoals de rest van de leeractiviteiten in de opleiding – op een vast moment met zijn lichting. SSR draagt zorg voor inschrijving, en streeft ernaar uiterlijk drie maanden voor de uitvoering een inschrijvingsbevestiging naar de rio te sturen.

Civiel handel

 

Essentiële leeractiviteiten

Aanbevolen leeractiviteiten

Bestuur

 

Essentiële leeractiviteiten

Aanbevolen leeractiviteiten

Straf

 

Essentiële leeractiviteiten

Aanbevolen leeractiviteiten

Aan de lange OM-stage is een aantal afwijkende essentiële leeractiviteiten verbonden. Rio’s die een lange OM-stage volgen wordt geadviseerd hiervoor het rio-portaal te raadplegen.

Familie

 

Essentiële leeractiviteiten

Aanbevolen leeractiviteiten