Stage appel / eerste aanleg – SSR

Het lopen van deze stage geeft zicht op de werkstromen, de onderlinge verhoudingen eerste lijn-appèl en de mogelijk verschillende culturen bij rechtbanken en appelinstanties. Alle rechters in opleiding lopen minimaal eenmaal een stage bij een appelinstantie. Raadsheren in opleiding lopen juist minimaal een maal stage bij een gerecht in eerste aanleg. Wanneer een rio binnen de leerwerkomgeving Bestuursrecht in opleiding is, dan moet hij in ieder geval in deze leerwerkomgeving een stage appel/eerste aanleg lopen. Rio’s die alleen in andere leerwerkomgevingen worden opgeleid, kunnen zelf bepalen waar en wanneer zij een of meer stages appel/eerste aanleg lopen.

Tijdens de stage appel/eerste aanleg woont de rio zittingen bij en draagt hij bij aan de voorbereiding en uitwerking daarvan. Ook een onderzoeksstage behoort tot de mogelijkheden. Door middel van onderzoek, zoals interviews, brengt de rio bijvoorbeeld in kaart wanneer een uitspraak goed is vanuit het perspectief van de appelinstantie of van het gerecht in eerste aanleg. De duur van de stage varieert van vier dagen tot een half jaar. De precieze vorm hangt af van de leerbehoefte van de rio en wordt in overleg met de opleiders en de stageverlenende instantie bepaald.