De lerende professional – SSR

De module ‘De lerende professional’ beslaat gedurende de gehele opleiding gemiddeld een dag per week en bestaat uit twee delen: ‘De essentie’ en ‘De verrijking’. De leeractiviteiten van de lerende professional worden standaard op vrijdag ingepland.

De essentie

Dit onderdeel doorloopt elke rio gedurende het eerste jaar van de hoofdfase en bevat essentiële rechtsgebied overstijgende leeractiviteiten. De module bestaat uit de volgende soorten leerwerkomgeving-overstijgende leeractiviteiten:

  • Vier leerwerkteambijeenkomsten van 1 dagdeel onder begeleiding van een kernopleider.
  • Minimaal één groepsonderzoeksopdracht. De rio is zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van een groep van drie tot vier personen uit het eigen leerwerkteam.
  • Korte internationale stage verplicht voor alle rio’s.
  • Essentiële leerwerkomgeving-overstijgende leeractiviteiten ten behoeve van de leerdoelen/beoordelingscriteria binnen de thema’s ‘Samenwerken, communicatie en intervisie’ en ‘Magistratelijkheid, professionalisering en beleid’, ook in relatie tot de leerdoelen/beoordelingscriteria gekoppeld aan de thema’s ‘Zitting voorbereiding’, ‘Zitting’ en ‘Uitspraken en beslissingen’.

De verrijking

Rio’s van wie de opleidingsduur langer is dan 1 jaar en 3 maanden nemen, voor het resterende deel van hun opleiding, deel aan ‘De lerende professional, verrijking’. Binnen de verrijking worden rio’s uitgedaagd om zelf de regie te nemen in hun professionele ontwikkeling. Rio’s krijgen op basis van hun opleidingsduur, tijd tot hun beschikking in de vorm van ‘credits’ (dagdelen) om te besteden aan hun ontwikkeling binnen de thema’s ‘Magistratelijkheid, Professionalisering & Beleid’ en ‘Samenwerken, Communicatie & Intervisie’. Per drie maanden opleidingsduur in de verrijking, ontvangt een rio 20 credits. Eén credit staat gelijk aan één dagdeel tijdsinvestering. Rio’s besteden per drie maanden in ieder geval 3 credits aan twee vaste activiteiten: intervisie en een leerwerkteambijeenkomst. De intervisie en leerwerkteambijeenkomsten vinden vanaf de verrijking plaats in de eigen regio. De overige credits mogen de rio’s aan voor hen waardevolle (individuele) activiteiten. Hierbij is er niet alleen ruimte voor de eigen professionele ontwikkeling. Rio’s worden ook actief gestimuleerd om hun talenten en expertise in te zetten en hiermee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van peers, collega’s, het gerecht, en/of de rechterlijke organisatie. Het is geen verplichting om de credits te besteden. De tijd die voor de credits staat dient in dit geval besteed te worden aan de werkzaamheden in het gerecht. De besteding van credits is onderwerp van gesprek tussen de rio en zijn opleider. SSR biedt rio’s ondersteuning, kaders en mogelijkheden voor het besteden van credits.