Hoofdfase – SSR

Na de voorfase te hebben doorlopen weet de Rio welke ontwikkeling hij door moet maken om aan de eindtermen te voldoen. De hoofdfase van de opleiding biedt daarvoor alle leermogelijkheden. Het werken en leren in twee of drie leerwerkomgevingen vormt het hart van de hoofdfase. De praktijkopleiders begeleiden de Rio daarbij op de werkvloer. Daarnaast volgt de Rio diverse stages en door SSR aangeboden leeractiviteiten zoals leerwerkteambijeenkomsten, cursussen, trainingen en intervisie. De hoofdfase biedt een balans tussen de werkzaamheden in de leerwerkomgevingen (inclusief vakinhoudelijke cursussen) en de andere leeractiviteiten die ‘off the job’ plaatsvinden. Bij het bepalen van deze balans wordt rekening gehouden met de individuele opleidingsbehoefte van de Rio en de fase van de opleiding waarin hij/zij zich bevindt.

Hoofdfase binnen de leerwerkomgeving

De leerwerkomgeving is de werkplek van de Rio binnen het gerecht. De Rio gaat hier het ‘echte’ rechters-/raadsherenwerk leren onder begeleiding van de praktijkopleiders en collega’s. De Rio kan hier leren door te observeren, door nadere juridische en praktische kennis te vergaren, door te ontdekken en door te doen. De hoofdfase is flexibel. Het programma is aangepast aan de kennis en ervaring en de daaruit voortkomende leerbehoefte van de Rio. De hoofdfase bestaat uit twee of drie leerwerkomgevingen die elk in lengte kunnen variëren van zes maanden tot twee jaar. De totale hoofdfase duurt maximaal drie jaar en negen maanden. Het programma per leerwerkomgeving hangt behalve van de duur ook af van de plaats van de betreffende leerwerkomgeving binnen de opleiding. In een eerste leerwerkomgeving worden er andere eisen gesteld en andere accenten gelegd dan in een tweede of een derde. Omdat de Rio zijn competenties gedurende de gehele opleiding ontwikkelt, moet hij binnen elke leerwerkomgeving op diverse thema’s vorderingen maken. Inhoudelijk ligt het accent in de eerste leerwerkomgeving op het leren schrijven en analyseren. In de volgende leerwerkomgevingen ligt dit juist meer op de vaardigheden rondom het zittingswerk en het daarbij behorende communicatieve deel.

Hoofdfase bij SSR

Een deel van de leeractiviteiten die SSR tijdens de hoofdfase aanbiedt is verplicht voor iedere Rio: het vormt de onmisbare basis. Deze basis bestaat enerzijds uit leeractiviteiten die faciliteren bij het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en juridisch kennis die nodig zijn binnen een bepaalde leerwerkomgeving. Anderzijds bestaat deze basis uit leeractiviteiten die de Rio faciliteren bij het ontwikkelen van aspecten van het vak die de leerwerkomgeving overstijgen. Deze activiteiten zijn onderdeel van de doorlopende module ‘De lerende professional’. Deze module volgt iedere Rio en beslaat gedurende de gehele opleiding gemiddeld een dag in de week. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van competenties binnen de thema’s ‘Magistratelijkheid, Professionalisering en Beleid’ en ‘Samenwerken, Communicatie en Intervisie’. Vaak wordt met andere Rio’s samengewerkt binnen een leerwerkteam. De begeleiding wordt ‘off the job’ gedaan door de kernopleiders van SSR. Ook een internationale stage en een maatschappelijke werkopdracht maken onderdeel uit van de module ‘De lerende professional’. Naast het deelnemen aan deze basis kan de Rio deelnemen aan keuze-leeractiviteiten die SSR aanbiedt.

Lees meer over de leeractiviteiten die SSR biedt binnen de leerwerkomgevingen.