Intakegesprek – SSR

Ruim voor de start van de opleiding is er een intakegesprek met de rio. De rio wordt hiervoor uitgenodigd nadat hij/zij door de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) is geselecteerd en door het lokale gerecht is aangenomen. Het intakegesprek vindt plaats met de intakecommissie. Deze commissie heeft een wisselende samenstelling op ressortelijk niveau en bestaat uit drie of vier personen:

  • Een rechter (de opleidingscoördinator van het gerecht waarbij de rio wordt aangesteld)
  • Een rechter (de opleidingscoördinator uit een ander gerecht uit het eigen ressort)
  • Een raadsheer (de opleidingscoördinator, uit het eigen ressort)
  • Een deskundige van SSR met onderwijskundige expertise

Tijdens het intakegesprek beoordeelt de commissie waar de rio op dat moment staat en hoe de opleiding het beste aan zou kunnen sluiten bij de kennis en ervaring die hij/zij meebrengt. De commissie vraagt de rio ook naar zijn of haar eigen specifieke leerwensen gedurende de opleiding. Om tot een passende beoordeling te komen, maakt de intakecommissie gebruik van:

  • Het sollicitatieformulier
  • De aandachtspunten uit het selectieassessment
  • De ‘landelijke leidraad intakes’

Intake-advies

Na afloop van het gesprek schrijft de commissie een advies over de inhoud en – indien van toepassing – de duur van de opleiding. De adviezen zijn gericht aan het bestuur van het gerecht waar de rio in dienst komt. Het gerechtsbestuur beslist uiteindelijk of het intake-advies overgenomen wordt. Het intake-advies bestaat uit een voorstel voor de leerwerkomgeving(en) tijdens de opleiding en de te volgen stages. Voor rio’s met meer dan zes jaar werkervaring stelt de commissie ook een advies op over de duur van de opleiding. Mocht de rio of de kernopleider bij afronding van de voorfase sterke twijfel hebben over de vastgestelde duur van de opleiding, dan wordt de intakecommissie gevraagd een nieuw advies uit te brengen. In tegenstelling tot de opleiding voor rio’s met meer dan zes jaar werkervaring, staat de duur van de vierjarige rio-opleiding in beginsel vast en zal het bij de intake uitsluitend over de inrichting van de opleiding gaan.

Planning intakegesprekken

De intakegesprekken vinden plaats na de afronding van de selectie. De rio ontvangt na de selectie een uitnodiging voor het intakegesprek.