Internationale stage – SSR

Internationaal recht neemt een belangrijke plaats in binnen onze rechtspraak. De verwachting is dat het belang van de Europese en internationale rechtscultuur de komende tijd alleen nog maar zal toenemen. Kennis van en ervaring met internationale, en in het bijzonder Europese instituties is dus belangrijk. Daarom lopen alle rio’s als onderdeel van de module ‘De lerende professional – de essentie’ een korte stage bij een internationaal instituut of gerecht in het buitenland.

De internationale stage kan zelfstandig of met het leerwerkteam worden ingevuld. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van ondersteuning van SSR (o.a. met betrekking tot studiebezoeken of contacten met het European Judicial Training Network [EJTN]) en van de afdeling Internationaal van de Raad voor de rechtspraak. SSR en de Raad voor de rechtspraak houden een gezamenlijke lijst van mogelijke internationale stages bij, die voor de rio’s beschikbaar is. In overleg met de opleiders kan ook door de rio zelf een internationale stage geregeld en vormgegeven worden.

Voorbeelden van internationale stages zijn studiebezoeken aan of een korte meeloopstage bij het Europese Hof van Justitie, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens of het Internationaal Strafhof. Ook een uitwisseling via het EJTN behoort tot de mogelijkheden, via het AIAKOS programma, of deelname aan de Europese debatwedstrijd voor rechters en officieren in opleiding, THEMIS. Als tijdsinvestering voor de internationale stage staat in de regel, inclusief voorbereiding, 72 uur. Het is ook mogelijk één van de andere stages (maatschappelijke stage of stage appel/eerste aanleg) door een internationale stage in te vullen. Voor een langere stage bij de Europese Hoven geldt een minimumduur van 6 maanden bij het Hof van Justitie in Luxemburg en 12 maanden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.