Bettina de Jong – SSR

“Individueel veranderen vraagt inzicht”

Bettina de Jong, consulting, coaching,Sommige dingen gaan niet zoals je dat zou willen. Hoe komt dat, en belangrijker nog: wat kun je er aan doen? Dit is in de kern waar het in een coachingsvraag om gaat. De oplossing komt kort gezegd hier op neer: verander je gedrag en anderen zullen anders gaan reageren. Dat klinkt eenvoudig, maar er gaat één en ander aan vooraf.

Ander gedrag is het zichtbare gedeelte van een verandering. Daarachter gaat echter een bewustwordingsproces en nieuw verkregen inzicht schuil. De wijze waarop je over dingen denkt (je mentaal model) bepaalt je gedrag.
Onder het motto “you can’t change what you don’t acknowledge” begint coachen met bewustwording. Inzicht in de eigen situatie, én hinder hebben van onderdelen van het persoonlijk functioneren, vormen de start van elke gedragsverandering.

Een coach helpt je bij dit bewustwordingsproces, helpt je ontdekken hoe je (onbewust) over dingen denkt, waar dat vandaan komt en in welke mate dit je gedrag beïnvloedt. En uiteraard ontdek je hoe je anders tegen zaken aan kunt kijken waardoor je gedrag kunt aanpassen en inpassen in je handelingsrepertoire.

“Organisaties veranderen vraagt leiderschap”

Bij het leidinggeven aan veranderingen op strategisch niveau gaat het om het meekrijgen van de mensen in de organisatie. Waarom is dat soms zo lastig? Waarom beweegt de organisatie niet mee, en wat is jouw bijdrage als leider aan organisatieverandering?

In ieder geval zijn consequent handelen, empathisch vermogen, systemisch denken, prioriteiten hanteren, en goed informeren en communiceren van cruciaal belang. En dat alles met gevoel voor timing en fasering. De meeste leidinggevenden doen dit niet dagelijks en komen dus op onbekend terrein. Een coach kan helpen met kennis van zaken en inzicht in processen en mensen. Een coach fungeert als klankbord en sparringpartner, en ondersteunt het afwegingsproces en het maken van keuzes.

Kort CV Bettina de Jong

Bettina de Jong studeerde bedrijfskunde en organisatie- en veranderkunde. Zij heeft gewerkt als directeur arrondissementale stafdiensten voor de rechterlijke organisatie en was in die functie lid van de Raad van Bestuur van het arrondissement. Ze heeft jaren lang deel uitgemaakt van de coachingspool van Justitie, en heeft inmiddels een heel aantal rechters, rechters-commissarissen, en sectorvoorzitters gecoacht.
Ze kent de rechterlijke organisatie van binnenuit, maar kan tevens ervaring opgedaan in andere (professionele) organisaties toevoegen.