Nico van Wayenburg – SSR

“Verdiept zelfinzicht leidt tot zelfsturing.”

Nico van Wayenburg, psycholoog/ZKM coach/Loopbaan adviseur Van Wayenburg Assessment & CoachingMijn naam is Nico van Wayenburg, ik ben meer dan 25 jaar werkzaam als Arbeid- en Organisatie psycholoog/coach. In deze tijdsperiode heb ik een brede en diepgaande expertise opgebouwd op het gebied van in-, door- en uitstroom van medewerkers in profit en non profit organisaties. Dit betekent o.a. ondersteunen van opdrachtgevers met betrekking tot assessments, loopbaanadvisering- en coaching, alsmede met outplacement-begeleiding.

Als coach maak ik bij voorkeur gebruik van de Zelfkonfrontatie methode (ZKM coaching), een systematische en wetenschappelijk onderbouwde coachingsaanpak. Daarmee ondersteun ik mensen om diepgaand inzicht te krijgen in persoonlijke drijfveren en thematiek in hun levensverhaal. Dit verdiept zelfinzicht draagt heel direct bij aan het zelfsturend vermogen van de persoon om zakelijke en/of persoonlijke (ontwikkel)doelen gestalte te geven.

Het is mijn overtuiging dat verdiept zelfinzicht voorwaardelijk (en een eerste stap) is ten behoeve van duurzame gedragsverandering. Als coach stimuleer ik de coachees om meer ‘bewust’ te worden van hoe hij/zij, over tijd en situaties, met zichzelf en met hun omgeving omgaan. Intensieve reflectie en praktische (mindfulness) oefeningen dragen ertoe bij dat zij steeds meer loskomen van belemmerende gedachtes en gevoelens, alsmede van hun vanzelfsprekende behoefte aan control. Een onlosmakelijk tweede aspect van de ZKM is dat coachees hun energie of passie (weer) ervaren en dit leidend maken bij hun keuzes. Dit betekent o.a. samen in kaart brengen wat voor hun belangrijke waarden, motivatoren, passies zijn. “Waar doe ik het allemaal voor en hoe kan ik vanuit mijn waarden heel concreet de kwaliteit van mijn (werk)leven in positieve zin beïnvloeden?” Coachees raken innerlijk gemotiveerd om (vaak lang uitgestelde) loopbaan- of functioneringsvragen nu daadwerkelijk ter hand te nemen. Soms is er sprake van ‘achterstallig onderhoud’ en helpt de begeleiding om negatieve ervaringen een plekje te geven. ZKM coaching is een behoorlijk systematische en concrete aanpak; dit geeft voor veel (rationeel ingestelde) mensen een prettig houvast.

Werkwijze Nico van Wayenburg

Als coach luister ik actief; daarnaast denk ik mee, spiegel ik en draag ik ook ideeën alsmede te lezen boeken aan. Ik wil coachees prikkelen om vanuit een verdiept bewustzijn nieuw gedrag te tonen en/of nieuwe paden te bewandelen.

In de regel duurt een coachingstraject 6 tot 8 sessies, daar gaat een vrijblijvende kennismakingssessie aan vooraf. Ik ben daarbij mobiel en flexibel: de gesprekken vinden (overdag of ’s avonds) plaats in de nabijheid van de woon/werkplek van de coachee.
www.vanwayenburg.com