Lynne Konigsberger – SSR

Lynne Konigsberger, Coaching in Change, HoutenIk ben Lynne Konigsberger en heb bijna veertig jaar ervaring in groeps- en veranderprocessen, vaak als begeleider daarvan, altijd midden in de dynamiek. Mijn opvattingen over coaching zijn stevig verankerd in de praktijk van concrete werksituaties. Als manager beschouwde ik het als mijn taak om medewerkers beter en tevredener te laten werken.

Opleidingen in het kader van coaching

  • 2010 Opleiding Coaching voor directeuren, Rijksopleidingsinstituut Intercoach
  • 2007 Mediationcursus, Rijksopleidingsinstituut Intercoach, Den Haag
  • 1996 – 1997 Corporate Management Development, Nijenrode

Aanpak

Ik ben in de coaching op zoek naar een werkwijze die meerwaarde heeft voor jou. Een gesprek, rollenspellen, een systeemanalyse, feedback, een confrontatie. Allemaal werkvormen die jou moeten helpen de teugels van jouw (werk)leven weer goed in handen te nemen. We onderzoeken thema’s in jouw werksituatie als politieke spelletjes, authenticiteit, helderheid naar leidinggevenden en medewerkers, visie en lef!

‘Be good and tell it’

Je moet je werk natuurlijk goed doen. Maar zorg er vooral voor dat anderen dat ook in de gaten hebben. Misschien wel mijn belangrijkste motto.

De motivatie van Lynne Konigsberger

Ik ben ook zelf in mijn lange werkleven regelmatig gecoacht. Ik vond het altijd heel inspirerend om op spannende momenten ‘op te lopen’ met mijn coach en uitgedaagd te worden om de ’teugels van mijn werkleven’ weer in eigen handen te nemen. Soms is het werk, het leven zo turbulent dat je iemand anders nodig hebt om je te helpen de goede prioriteiten te stellen.

Mijn ervaring als coach

Vanaf 2011 werk ik zelfstandig. Ik heb opdrachten vervuld voor de rijks- en gemeentelijke overheid, voor het onderwijs, voor Prorail en voor de rechterlijke macht. Tevens begeleid ik intervisie van rechters in hun leidinggevende rol en coach individuele medewerkers. Ik heb de rechterlijke macht leren kennen als een snel veranderende organisatie waarin leidinggevenden hun medewerkers moeten stimuleren, maar ook confronteren met de noodzaak het anders te doen. Een gegeven wat in de hele (semi) publieke sector speelt. Zie voor mijn relaties linkedin

www.coachinginchange.nl