Monique Wijshoff – SSR

“Het gaat waar het over móet gaan.” 

Portret Monique Wijshoff, coachMonique Wijshoff (1961) werkt vanuit de vraag van de klant, vanuit contact in het hier
en nu, waarbij het gaat waar het over móet gaan. Een vanuit zijn kracht ingezette medewerker is gemotiveerd en bereid om te leren. Daarmee kan hij optimaal en met veel plezier bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van een organisatie. In mijn aanpak vormen personen en teams, hun werkelijke drijfveren en hun afstemming tussen inspiratie, ratio, gevoel en handelen het vertrekpunt. Als alle ontwikkellagen goed op elkaar zijn afgestemd en met elkaar in verbinding staan, dan komt een mens het beste tot zijn recht – zowel in het werk als in het leven. Op basis van bewustwording, analyse en ervarend leren – onder meer door opdrachten, oefeningen en eigen casuïstiek – werkt Monique met compassie en humor aan persoonlijke en professionele stevigheid.

Monique heeft ruim 17 jaar ervaring als trainer, docent en coach. Met name het publieke domein heeft haar interesse. Ze coacht(e) o.a. leidinggevenden, coördinatoren en senior beleidsambtenaren van verschillende ministeries, als wel professionals van een jeugdgevangenis, een zorginstelling en de raad voor de rechtspraak. Ook uit provincies, gemeenten en andere overheden krijgt ze regelmatig coachees uit alle gelederen. Daarnaast heeft ze particulieren en organisaties als klanten voor teamloopbaanontwikkeling en coaching.

Achtergrond Monique Wijshoff

Monique begon na haar opleiding aan de academie voor lichamelijke opvoeding als groepsleidster in een jeugdgevangenis. Vanaf 1989 was ze actief in managementfuncties op het gebied van werving en selectie, personeelsbegeleiding en employability. Na een post-HBO opleiding personeelsmanagement vestigde ze zich in 1997 als zelfstandig ondernemer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teambegeleiding en leiderschaps en organisatieontwikkeling. Ze deed vervolgopleidingen op het gebied van persoonlijke en professionele (leiderschaps)ontwikkeling, bio-energetica en familie en organisatieopstellingen.

Www.mw-v.nl