Judith Barneveld – SSR

“Je zit zelf aan het stuur “

Wil je iets ontwikkelen, van een probleem afkomen, een bepaald doel bereiken of iets onderzoeken? Ik help je je je eigen aanpak te bepalen en ondersteun je bij de realisatie daarvan. We gaan op zoek hoe je hiervoor je eigen capaciteiten kunt benutten en vergroten.

Mijn coaching richt zich specifiek op twee terreinen:

Transitiecoaching

Als je je weg wilt vinden in een andere rol of context. Iedereen komt regelmatig in een situatie die nieuwe dingen van je vraagt: andere zaken om je aandacht op te richten, verdere ontwikkeling van je competenties. Bijvoorbeeld als je een nieuwe rol gaat vervullen of als de organisatie verandert en een ander beroep op je doet. De coaching is erop gericht je te ondersteunen bij deze transitie, zodat je snel effectief kunt zijn.

Ontwikkelcoaching

als je wilt vormgeven aan je eigen ontwikkeling. Als professional zul je je af en toe afvragen hoe je je verder kunt ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Je wilt een vakvolwassen niveau bereiken, een positie bereiken om je impact op de organisatie te vergroten of een rol vervullen waarin je echte verandering en vernieuwing teweeg kunt brengen. De coaching helpt je je toekomstbeeld te verhelderen en te bepalen hoe je je ontwikkeling daadwerkelijk kunt vormgeven.

Stijl

In coachgesprekken met mij kun je het volgende verwachten:

  • Positieve benadering: ik daag je uit om te kijken waar je naartoe wilt, hoe je dromen en wensen concreet kunt maken en waar aanknopingspunten zitten
  • Analytische blik: ik denk met je mee en functioneer als sparring partner, waarbij ik dingen niet zomaar voor waar aanneem en ongemakkelijke dingen niet vermijd
  • Outside-the-box denken: ik stel vragen die je zullen verrassen en maak opmerkingen buiten de bekende kaders

Achtergrond

Als coach ben ik geschoold door de leergang Coaching als professie van de RINO. Dit is een verdiepende leergang voor ervaren coaches, erkend door de International Coach Federation (ICF). Ik werk vanuit een driedelig gedachtengoed:

  • Oplossingsgericht werken: kleine stapjes naar de gewenste situatie (doen wat werkt)
  • Systeemtheorie: anders acteren geeft andere reacties (patronen doorbreken)
  • Psychodynamica: aanboren van activerende gevoelens en verlangens (belemmeringen wegnemen)

De rechterlijke organisatie ken ik van dichtbij vanuit verschillende opdrachten op het gebied van talent- en leiderschapsontwikkeling bij het Openbaar Ministerie.

Aanpak Judith Barneveld

Een coachtraject bestaat uit vijf tot tien gesprekken van anderhalf tot twee uur. We bepalen samen de frequentie en tijdstippen voor de gesprekken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij jou op kantoor of op een externe locatie.

logo de werkwijze, judith barneveld