Jan Schuitemaker – SSR

“U komt (weer) in beweging door enthousiasme, gesprekken en gerichte opdrachten.”

Jan Schuitemaker (1960) heeft na zijn studie Bestuurskunde en Personeelswetenschappen gewerkt in HR-functies bij o.a. Philips, Randstad, Mercuri Urval en Capgemini. Bij deze laatste werkgever heeft hij het Management Development Programma gebouwd, eerst  voor Nederland en later voor de internationale Groep. Ook is hij voor dezelfde werkgever de oprichter geweest van het CareerCenter, waarvoor hij tot 2008 werkzaam was als interne coach en loopbaanadviseur. Vanaf 2008 is hij fulltime als loobaanadviseur/coach/trainer werkzaam in zijn eigen bedrijf The Careercoach. Vanuit zijn kantoor in Schoonrewoerd (20km ten zuiden van Utrecht) werkt hij zowel voor organisaties als particulieren.

Drie thema’s zijn belangrijk voor Jan:

  • Kwaliteit, dit blijkt uit zijn CMI-C-certificering, en hoge waarderingen voor zijn werk (voorjaar 2013 gemiddeld een 8,2)
  • Actiegerichtheid, u komt in beweging door de opdrachten en de gesprekken
  • Resultaatgerichtheid, er komt een antwoord op uw vragen!

De thema’s waarbij Jan u helpt een antwoord op te vinden zijn:

  • behoefte aan een “APK” (of second opinion) voor mijn loopbaan
  • onderzoeken wat ik kan naast of in plaats van mijn huidige werkzaamheden, of andere verdeling van mijn werkzaamheden
  • ik wil meer dan ik op dit moment in mijn werk kan laten zien
  • heb weinig zicht op mijn competenties
  • kom op mijn werk onvoldoende uit de verf
  • wil effectiever (samen)werken…

Werkwijze Jan Schuitemaker

Middels een vrijblijvend en vertrouwelijk intakegesprek wordt uw vraag scherper geformuleerd. Jan Schuitemaker licht u zijn werkwijze toe en er wordt een maatwerk-oplossing voorgesteld om een antwoord te vinden op uw vraag.

Veelal begint het begeleidingstraject bij Jan met het inzetten van een persoonlijkheidsvragenlijst (OPQ) om uw talenten goed en inzichtelijk in kaart te kunnen brengen. Na deze analyse wordt er, afhankelijk van uw vraag, door middel van 4 á 5 gesprekken met opdrachten aan de slag gegaan. Zo vinden we de antwoorden op uw vraag, en die oplossing zetten we op papier. Drie maanden na het laatste gesprek evalueren we nogmaals het traject en toetsen de “duurzaamheid” van de gemaakte plannen.
www.thecareercoach.nl