Joris Udo de Haes – SSR

‘De rechter kan het gevoel krijgen zich als mens en professional onvoldoende te kunnen ontplooien. Ik nodig de coachee uit om de ruimte op te zoeken en te nemen om in zijn/haar werk en werkomgeving zo authentiek mogelijk te kunnen zijn.’

Joris Udo de Haes, Senior Rechter en opleidingscoach Rechtbank Zutphen, coach SSRNaast zijn functie als vice-president en hoofd opleidingen bij de rechtbank Haarlem is Udo de Haes docent en trainer bij SSR. Hij heeft in de rechterlijke macht (via de raio-opleiding) en later gedurende 8 jaar in het bedrijfsleven (Fokker en Ernst&Young) zowel uitvoerend als leidinggevende ervaring opgedaan. De laatste 10 jaar is hij zich steeds meer gaan richten op de opleiding tot rechter: eerst in civiele sectoren in Alkmaar en Haarlem, later ook als trainer en coach van opleiders bij SSR. Hij voerde supervisiegesprekken met raio’s en rio’s en is sinds kort voor een deel van zijn tijd vrijgesteld om de opleiding tot rechter in Haarlem te coördineren. Udo de Haes volgde de opleiding tot mediator en heeft in 2008 de Leergang Coaching bij De Baak afgerond.

Werkwijze Joris Udo de Haes

Zowel voor zichzelf als samen met (toekomstige) collega’s gaat hij graag op zoek naar datgene wat nodig is om iemands potentie zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen. Hij heeft daarbij ervaren dat “schijnbare” mislukkingen achteraf vaak de beste voedingsbodem voor persoonlijke en professionele groei vormen.

Udo de Haes wordt geïnspireerd door mensen die, zonder zich tegen hun omgeving af te zetten, zichzelf durven te zijn in hun vak, met behoud van professionele standaards. Niet de oplossing maar verwondering is de bron van alle wijsheid.

Onder de doelgroep van Udo de Haes vallen rechters in verschillende fasen van hun carrière die het gevoel hebben dat hun persoonlijke of professionele ontwikkeling stagneert. De rechter kan bijvoorbeeld toe zijn aan een volgende stap en bereid zijn onbevangen op zoek te gaan naar beperkende overtuigingen en factoren: “ Ik wil het anders, maar weet nog niet hoe…”.

Kernwaarden Joris Udo de Haes

Joris Udo de Haes heeft als coach enkele kernwaarden: enthousiasme en liefde voor het vak; herkennen van kwaliteiten en potentieel van mensen; onderzoeken welke oude patronen belemmerend werken en wat er nodig is om nieuwe wegen in te kunnen slaan; interesse in en bewustzijn van de eigenaardigheden van de cultuur in de rechterlijke macht en hoe die zowel steunend als beperkend kunnen werken.