Lous van Son – SSR

‘Eigen ruimte, kwaliteiten en mogelijkheden leren kennen’

Lous van SonLous van Son werkte na een carrière bij het gevangeniswezen 25 jaar als rechter in achtereenvolgens de straf- de jeugd- en de kantonsector, eerst in Rotterdam en daarna in Arnhem. Daarbij was zij de laatste tien jaar teamleider van juridische teams in de kanton- en de jeugdsector. Op het ogenblik is zij rechter-plaatsvervanger en werkt zij als coach. Naast belangstelling voor het juridische heeft zij altijd een ruime belangstelling voor (sociaal)psychologische aspecten, interactie tussen mensen en processen binnen mensen, waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en hoe mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Hoe je leert eigen gedrag te sturen in de door jou gewenste richting, het blijven interessante vragen. Uit eigen ervaring weet zij wat er gebeurt als je je blokkades met iemand deelt en voelt dat je daarna weer optimaal verder kunt.

Werkwijze Lous van Son

Lous heeft veel geduld, ondersteunt mensen in kijken naar mogelijkheden en kansen en niet naar problemen. Zij vraagt  met belangstelling door tot de kern, dan komt iemand zelf tot bloei. Zij helpt eigen ruimte, kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken.

Achtergrond

Lous studeerde rechten en later psychologie. Zij rolde bijna vanzelf in de rol van coach. Onlangs deed zij een aanvullende opleiding. Zij heeft geen voorkeur voor coachees in bepaalde functies. De coachee draagt de invalshoek aan voor de gesprekken. Het onderzoeken van blokkades, kennen van eigen sterke en zwakke kanten, wat geeft energie en wat eet energie zijn vragen die aan bod kunnen komen. Onderzoeken wat emoties oplevert en het kijken naar een evenwicht tussen emotionele en rationele processen komt zeker aan de orde.  Het hebben van de wil om nieuwe inzichten te krijgen aan de kant van de coachee is van cruciaal belang  naast natuurlijk vertrouwen tussen coachee en coach.

Naast haar werk, dat voor haar belangrijk is,  brengt Lous tijd met familie en vrienden door, leest ze  en  is ze graag met haar handen bezig. Samen met het werk geeft dat voor haar een evenwicht tussen hoofd, hart en handen.